Za pretragu upišite i/ili odaberite neke od osnovnih podataka o odluci i kliknite na dugme Pretraga.Nije pronađen ni jedan rezultat za Vašu pretragu.


Id Broj postupka Broj odluke Naziv ugovornog organa IDB/JIB ugovornog organa Naziv ponuđača IDB/JIB ponuđača Datum odluke
{{row.id}} {{row.procedureNumber}} {{row.resolutionNumber}} {{row.caName}} {{row.caUniqueIdentificationNumber}} {{row.supplierName}} {{row.supplierUniqueIdentificationNumber}} {{row.date}}  Preuzmi