Za pretragu upišite i/ili odaberite neke od osnovnih podataka o odluci i kliknite na dugme Pretraga.Nije pronađen ni jedan rezultat za Vašu pretragu.


Id Broj odluke Datum odluke Referenca Broj reference Naziv ugovornog organa IDB/JIB ugovornog organa Naziv ponuđača IDB/JIB ponuđača
{{row.id}} {{row.resolutionNumber}} {{row.date}} {{row.type}} {{row.referenceNumber}} {{row.caName}} {{row.caUniqueIdentificationNumber}} {{row.supplierName}} {{row.supplierUniqueIdentificationNumber}} Više ponuđača  Preuzmi