Za pretragu upišite i/ili odaberite neke od osnovnih podataka o ugovornom organu i kliknite na dugme Pretraga.Nije pronađen ni jedan rezultat za Vašu pretragu.


Id Naziv IDB/JIB Vrsta Nivo Opština/grad
{{row.id}} {{row.name}} {{row.uniqueIdentificationNumber}} {{row.contractingAuthorityType}} {{row.administrativeLevel}} {{row.municipality}}