Nije pronađen ni jedan rezultat za Vašu pretragu.


Id ProcedureId Broj obavještenja Vrsta obavještenja Naziv predmeta ugovora Naziv ugovornog organa Datum objave
{{row.id}} {{row.procedureId}} {{row.number}} {{row.announcementType}} {{row.name}} {{row.legalEntity}} {{row.date}}
Okvirni sporazum
Povučeno obavještenje ili dio obavještenja
Najniža cijena
Podjela na lotove
TD na Portalu
TD javno dostupna
e-Aukcija
Zajednička nabavka