Za pretragu upišite i/ili odaberite neke od osnovnih podataka o ponuđaču i kliknite na dugme Pretraga.Nije pronađen ni jedan rezultat za Vašu pretragu.


Id Naziv IDB/JIB Oblik osnivanja Poštanski broj Opština/grad
{{row.id}} {{row.name}} {{row.uniqueIdentificationNumber}} {{row.establishmentType}} {{row.postalCodeFormatted}} {{row.municipality}}