Nije pronađen ni jedan rezultat za Vašu pretragu.


Id ProcedureId Broj Vrsta Naziv Ugovorni organ Datum
{{row.id}} {{row.procedureId}} {{row.number}} {{row.announcementType}} {{row.name}} {{row.legalEntity}} {{row.date}}
Okvirni sporazum
Najniža cijena
Lotovi
TD javno dostupna
Zajednička nabavka